aanzet

AANZET

 

zuster lontine

 

— Als eerbetoon aan Zuster Leontine, een pionier van

de intra- murale palliatieve zorg, is een fonds opgericht met als doel initiërende, innoverende projecten en wetenschappelijk onderzoek in de palliatieve zorg te ondersteunen door middel van financiële toelagen en prijzen.

— Het fonds draagt bij tot de patiëntenzorg, het onderzoek en het onderwijs, die integraal vorm geven aan de verbetering van de kwaliteit van de palliatieve zorg.

— Het fonds kan en wil een klankbord zijn bij maatschappelijk relevante onderwerpen

op dit gebied.

 

Copyright © Stanley media 2014