Zuster leontine en de Paliatieve zorg

ZUSTER LEONTINE EN DE PALIATIEVE ZORG

 

Zuster Leontine (Borgerhout 10 maart 1923- Brussel 19 februari 2012) was verpleegkundige, arts en religieuze, en stond mee aan het begin van de palliatieve zorg in België. In 1949 trad ze in bij de Gasthuiszusters Augustinessen van Brussel waar ze studeerde en werkte als verpleegkundige.

Pas later studeerde ze geneeskunde en ziekenhuiswetenschappen aan de Katholieke Universiteit Leuven, waar ze in 1964 tot arts promoveerde.

 

Daarna was ze 25 jaar directrice van de algemene kliniek Sint-Jan in het centrum van Brussel. Zuster Leontine gaf les aan de School voor Verpleegkunde H.Pius X en was betrokken bij het beheer van een aantal organisaties in de gezondheidszorg en het vormingsgebeuren.

 

— Eenmaal op pensioen ging ze zich in het buitenland verdiepen in het domein van de palliatieve zorg en vervolmaakte zich in de begeleiding van ongeneeslijk zieke patiënten.

In 1990 startte Zuster Leontine een residentiële eenheid voor palliatieve zorgen en verankerde deze structureel in de kliniek St. Jan. Later werd de afdeling erkend en door de overheid gesubsidieerd.

In navolging ontstonden op verschillende plaatsen hospices en palliatieve eenheden.

 

— In 1993 ontving zuster Leontine een eredoctoraat aan de Katholieke Universiteit Brussel.

In 1995 werd ze door de lezers van de Franstalige krant La Libre Belgique tot persoonlijkheid van het jaar verkozen en in 2003 kreeg zuster Leontine het grootkruis in de Kroonorde.

 

 

 

Copyright © Stanley media 2014