DOELSTELLING VAN HET FONDS

DOELSTELLING VAN HET FONDS

 

 

 

Het hoofddoel van het fonds is het beheer van activa met als doel het onderwijs, de vorming en de training in de palliatieve zorg aan te moedigen en initiatieven en/of projecten rond wetenschappelijk onderzoek in de palliatieve zorg te ondersteunen en kenbaar te maken.

 

 

 

 

 

MOMENTEEL GEBEURT DIT DOOR MIDDEL VAN

 

• Toekenning van een prijs aan studenten die zich in hun bachelor – of masterproef hebben onderscheiden op het gebied van de palliatieve zorg.

 

• Aanmoedingingsbursalen ter beschikking stellen van studenten/onderzoekers die een niet gesubsidieerd onderzoek of project wensen te realiseren waarbij de onderlinge betrokkenheid van het palliatief werkveld en het onderwijs wordt gestimuleerd.

 

• Het creëren van een uitwisselingsplatform dat vanuit verschillende disciplinaire reflecties, bestaande visies en praktijken zowel uit de onderwijs- en onderzoekswereld als het werkveld van de palliatieve zorg zal presenteren, analyseren en confronteren, om van daaruit gezamenlijke knelpunten en uitdagingen aan te gaan.

Copyright © Stanley media 2014