LEERSTOEL ZUSTER LEONTINE

LEERSTOEL ZUSTER LEONTINE

 

Teneinde haar werk voor een goede palliatieve zorg dynamisch verder te zetten werd in de Hogeschool - Universiteit Brussel (HUB) een leerstoel geîmplementeerd waarbij het fonds de kosten op zich neemt van een gespecialiseerde permanente vorming inzake palliatieve zorg bij diverse cliêntengroepen.

 

Deze vorming wordt in de praktijk hoog gewaardeerd.

Palliatieve zorg in de diverse beroepsdomeinen van de verpleegkunde vraagt om een transfer van de palliatieve zorgvisie naar deze specifieke cliëntengroepen.

 

Naast de eigen kenmerken van deze cliëntengroepen wordt stilgestaan bij het zorgmodel en de kenmerken van

begeleidingvan deze personen. Vanuit de palliatieve context wordt uitgegaan van specifieke ziektesymptomen en ziek-zijn- beleving.

 

Andere thema’s die aan bod komen: begeleiding van familie, rouwen om medebewoners, omgaan met verlies als zorgverlener......

-

 

Sessies

1. Palliatieve zorg bij kinderen

Datum: 13 maart 2014 van 9 tot 13 uur

Docent: Christina Vanderhaeghe

2. Palliatieve zorg vanuit de herstelvisie binnen psychiatrie

Datum: 13 maart 2014 van 14 tot 18 uur

Docent: Ann Callebert

3. Palliatieve zorg bij personen met neuro-degeneratieve aandoening

Datum: 20 maart 2014 van 9 tot 13 uur

Docent: Anne Van Nunen

4. Palliatieve zorg bij personen met dementie

Datum: 20 maart 2014 van 14 tot 18 uur

Docent: Jo Lisaerde

5. Palliatieve zorg in de thuiszorg

Datum: 27 maart 2014 van 9 tot 13 uur

Docent: Bie Lambrechts

6. Bijzondere topics inzake levenseindebeslissin-gen

Datum: 27 maart 2014 van 14 tot 18 uur

Docent: Paul Destrooper

7. Palliatieve zorg in woon- en zorgcentra

Datum: 15 mei 2014 van 9 tot 13 uur

Docent: Dirk Vermoesen

8. Palliatieve zorg bij personen met matige en ernstige mentale handicap

Datum: 15 mei 2014 van 14 tot 18 uur

Docent: Hilde Filliers

See more at: http://gpv.hubrussel.be/GPV_

 

 

Inschrijven voor deze sessies kan tot twee weken voorafgaand aan elke sessie.

Inschrijvingen gebeuren via het secretariaat van het Groepscentrum Permanente Vorming,

Copyright © Stanley media 2014